Tekniset kierrot

FinDera Consulting: Opintomatkoista tukea kiertotaloustyöhön

FinDera Consulting Oy on turkulainen konsulttiyritys, joka on erikoistunut Länsi-Eurooppaan suuntautuneisiin kestävän kehityksen fact-finding-matkoihin. FinDera Consulting Oy toteuttaa energia-, ympäristö- sekä bio- ja kiertotalousaiheisia opintomatkoja Länsi-Eurooppaan sekä Eurooppaan laajuisia selvityksiä. Yritys on järjestänyt opintomatkoja muun muassa tekstiilikierrätykseen, teollisiin symbiooseihin, jätehuoltoon sekä ravinteiden kierrätykseen liittyen.

Yrityksen toiminta-ajatus on tarjota saksalaisen vienninedistämisen parhaita käytäntöjä suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin tueksi. Opintomatkat ovat hyvä tapa laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja, hakea vertaistukea omiin aloitteisiin sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin ja kehityssuunnitelmia energia- ja ympäristöasioiden osalta.

 Lisätiedot:

www.findera.fi

FinDera Consulting, Martin Brandt
martin.brandt@findera.fi
+358 50 336 3233

 


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Varaosaliiketoimintaan uusia ulottuvuuksia 3D-tulostamisella

Turun seudulla toimivat Oili Jalonen Oy, 3DTech Oy ja WebAitio Oy ovat yhdistäneet voimansa ja rakentavat yhdessä varaosapalvelua, jossa auton varaosa voidaan 3D-tulostaa käytetystä materiaalista. Ensimmäisiä 3D-tulostettuja varaosia ollaan piakkoin toimittamassa loppuasiakkaille.

Hinauspalvelu ja autopurkaamo Oili Jalonen Oy tarjoaa jo nykyisin asiakkailleen mahdollisuutta käyttää korjauksessa ympäristöystävällisiä, tarkastettuja ja kierrätettyjä varaosia. 3DTech Oy taas on teknologiayritys, joka on erikoistunut 3D-teknologiaan ja siihen liittyviin palveluihin sekä teknologian kehittämiseen.

Suunniteltavaan varaosapalveluun tuo oman tärkeän lisänsä WebAitio Oy:n voolerCHAT-palvelu, jonka avulla asiakas voi olla suoraan yhteydessä varaosamyyjään ja välittää älypuhelimellaan livekuvaa tarvitsemastaan varaosasta.

Yritykset tähtäävät siihen, että kuluttajat ja autokorjaamot voisivat ostaa korjattavaan ajoneuvoon entistä useammin joko ympäristöystävällisen käytetyn ja huolletun varaosan tai osa voitaisiin tulostaa. Osien tulostaminen tarpeeseen, lähellä asiakasta ja mahdollisesti paranneltuina ja personoituina tuo paljon lisäarvoa tuotteiden elinkaarta ajatellen. Nykyisin varaosia valmistetaan paljon turhaan valmistajien keskusvarastoihin odottamaan mahdollista asiakasta.

Yritysten yhteistyö sai alkunsa Turun ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -hankkeessa. Pidemmälle varaosaidea jalostui Bastu-verkostossa. Bastu on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima yrittäjälähtöinen verkosto, jonka tavoitteena on luoda kiertotalouden mahdollisuuksista uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot:

Tomi Kalpio, 3DTech Oy
tomi.kalpio@3dtech.fi

Teijo Pöyhönen, WebAitio Oy
teijo@webaitio.fi

Veli-Matti Jalonen, Oili Jalonen Oy
veli-matti.jalonen@oilijalonen.fi


Ekox Finland Oy: Uusi elämä toimisto- ja esitystekniikan laitteille

Ekox Finland Oy kerää, lajittelee, korjaa, myy ja vuokraa toimisto- sekä esitystekniikan laitteita. Yritys tuo asiakkailleen suoria kustannussäästöjä tarjoamalla räätälöidyn palvelun poistuvan toimisto- ja esitystekniikan käsittelyssä. Ekox Finland Oy tarjoaa yhteistyökumppaneilleen myös kilpailukykyisiä ja toimivia työvälineitä toimistoihin, tapahtumiin ja opetusympäristöihin, potentiaalisena vaihtoehtona uushankinnalle.

Elektroniikkaromua syntyy Suomessa 150 000 tonnia vuodessa. Koneiden ja laitteiden käyttöikä on paljon luultua pidempi ja huoltamalla uusiokoneet saavat uuden elämän. Ekox Finland Oy pyrkii hyödyntämään käytöstä poistuvista laitteista uusiokäyttöön jopa 80 %.

Ekox Finland Oy voitii vuonna 2016 KasvuOpenin Kiertotalouden Kasvupolun. Yritys valittiin kilpailussa potentiaalisimmaksi kiertotalousalan kasvajaksi.

Lisätiedot:

www.ekox.fi

Jouko Hilden
jouko.hilden@ekox.fi
+358 50 348 8728


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

PS Prosessing Oy: Styrox-jätteestä uusiomateriaalia

Laitilalainen PS Prosessing Oy kerää ja vastaanottaa pääasiassa kalateollisuuden Styrox- ja EPS-pakkausjätettä ja sivuvirtoja noin 150 kilometrin säteeltä. Styrox- ja EPS-jätteen laajaan ja monipuoliseen keräilyyn, käsittelyyn ja jatkojalustukseen erikoistunut PS Processing Oy jalostaa jätettä tehokkaasti uusiokäyttöön. Yritys auttaa yhteisöjä ja muita yrityksiä hallitsemaan ja hyödyntämään syntyvää styrox-jätettä tilanteen ja tarpeiden mukaan. Yritykseltä voi tilata mm. reaaliaikaista CO² poistuman seurantaa ja raportointia styrox-jätteen osalta.

Vuonna 2015 yritys toimitti noin 420 tonnia paalattua EPS-materiaalia uusiokäyttöön.   Yrityksen käsittelyssä vastaanotetusta jätteestä syntyvä kokoon puristettu ja käsitelty polystyreeni päätyy tällä hetkellä 100% vientiin. Yrityksellä on myös erilaisia projekteja käynnissä EPS:n hyödyntämiseksi kotimaassa.

Toiminnan ansiosta toimittajien Styrox- ja EPS-jäte ei päädy polttoon tai kaatopaikalle vaan se saadaan uusiokäyttöön.

Lisätiedot:

www.ps-processing.fi

Jarno Helistölä
jarno.helistola@ps-processing.fi
+358 400 878 517

 


Kiertotalouden oppimisympäristö tuo opiskelijat ja yritykset yhteen

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden projektioppimisympäristön (POY) toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektioppimiseen, jossa opiskelijat saavat toimeksiantoja työelämän edustajilta sekä tutkimus- ja kehityshankkeista. Opettaja toimii oppimisympäristössä lähinnä ohjaajana ja mahdollistajana, joka luottaa opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen ja osaamiseen. Kiertotalouden POYn tuottama erityisosaaminen perustuu teknisten ja luontoon perustuvien kiertojen ymmärtämiseen ja tieteiden väliseen systeemiajatteluun.

Kiertotalouden POYn tavoitteena on olla alalla toimivien yritysten T&K-kumppani. Turun ammattikorkeakoululla on laaja työelämäverkosto, jota on rakennettu pitkäjänteisesti yhdessä ympäristöalan yritysten kanssa. Työelämäkumppaneille tarjotaan käyttöön tulevaisuuden kiertotalousasiantuntijoiden eli eri alojen opiskelijoiden innovaatiopotentiaali erikseen sovittua korvausta vastaan.

Tähän mennessä projektioppimisympäristöön on hakeutunut opiskelijoita muun muassa energia- ja ympäristötekniikan, muotoilun, kestävän kehityksen, myynnin, kansainvälisen liiketoiminnan, terveyden sekä kulttuurin aloilta. Lisäksi mukana on ollut useampi vaihto-opiskelija, mm. Venäjältä, Itävallasta, Kiinasta ja Nepalista.

Lisätiedot:

http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/projektioppimisymparisto/

Piia Nurmi, koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi@turkuamk.fi
+358 40 355 0931


Kemianteollisuuden sivuvirroille kehitetään sopivia analyysimenetelmiä

Kemianteollisuuden kiertotalous vaatii toteuttajilta erinomaista kemiantekniikan ja analyysitekniikan osaamista. Aluealla toimii useita kemianteollisuuden pk-yrityksiä, jotka kaipaavat asiantuntija-apua, kun selvitellään, mitä teollisuuden sivuvirrat sisältävät ja kuinka eri ainesosat mahdollisesti reagoivat kemiallisesti keskenään. Lisäksi sivuvirrat ovat hankalia analysoida, sillä niiden koostumus vaihtelee pahimmillaan näyte-erittäin.

SmartResearch-hankkeessa Turun AMK auttaa pk-yrityksiä kehittämällä kierrätysraaka-ainevirroille sopivia analyysimenetelmiä yhdessä Åbo Akademin ja Oulun yliopiston kanssa.

Lisätiedot:

SmartResearch-projekti

Liisa Lehtinen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
liisa.lehtinen@turkuamk.fi
+358 50 598 5739


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Kemian- ja prosessitekniikasta vauhtia muovien kierrätykseen

Turun ammattikorkeakoulun kemiatekniikan koulutuksessa on ollut vahvaa kemian- ja prosessitekniikan osaamista, jota on viime aikoina vahvistettu materiaalitekniikan suuntaan. Materiaali- ja kemiantekniikka ovat myös keskeisiä osaamisalueita kiertotaloudessa. Tällä hetkellä kiertotalouden ajankohtaisimmat ponnistelut koskevat muovien kierrätystä. Muovien prosessoinnin vaativuus, eri muovilajien valtava lukumäärä sekä lajittelematon ja usein likainen muovijäte asettaa paljon haasteita ja ratkaistavia ongelmia, ennen kuin muovien kierrätysaste saadaan vastaamaan lainsäätäjien asettamia tavoitteita.

Pakkaustekniikkaan liittyvien projektien lisäksi yrityksille on tarjolla materiaalitestausta erilaisten tuotteiden ja niiden pakkaamisen kehitystyössä. Testauslaitteella voidaan testata vaikka muovisen elintarvikepakkauksen kuumasaumatun suuaukon kestävyyttä. Turun AMK on mukana esimerkiksi likaisten maatalouskalvojen hyödyntämistä tutkivassa Likaisten muovien kierrätys -hankkeessa.

Lisätiedot:

Liisa Lehtinen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
liisa.lehtinen@turkuamk.fi
+358 50 598 5739


Kiertotalouden ja cleantechin testialusta yrityksille

Kiertotalous ja cleantech uudistavat parhaillaan radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita teemme ja kulutamme. Jotta Suomeen saadaan lisää kiertotalous ja cleantech liiketoimintaa, tarvitaan yrityksille mahdollisuus kokeilla tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Tällaista kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa kiertotalouden kokeilualustaa rakennetaan nyt Turussa ja Helsingissä TRY OUT! -hankkeen kautta. Tavoitteena on tarjota yrityksille avoin, monialaiseen kehittämiseen ja kokeiluihin kutsuva ympäristö, jossa on lupa onnistua ja epäonnistua.

TRY OUT! toimii Turussa ja Helsingissä, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien kuutoskaupunkien alueella. Hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Demos ry, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lisätiedot:

TRY OUT! -hanke

Piia Nurmi, koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
piia.nurmi@turkuamk.fi
+358 40 355 0931


Kuvassa teollisia symbiooseja kuvaava graafinen kuvituskuva

Kierrätysmuoveista uutta liiketoimintaa 3D-tulostuksella

3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kehittymisen tueksi tarvitaan uutta tutkimusta kierrätysmuovien hyödynnettävyydestä 3D‐tulostusmateriaalina sekä siitä millaisia liiketoimintamahdollisuuksia teemaan liittyy. Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio (Kierrätys 3D) on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -projekti

Jenni Suominen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
jenni.suominen@turkuamk.fi
+358 40 355 0936


Loimaasta tulee Hinku-kunta

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa kaupunkinsa liittymisen hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Verkostoon liittyminen tukee kunnan energia ja ilmasto-ohjelmaa, joka on osa Loimaan kaupunkistrategiaan. Loimaa on 34. Hinku-verkostoon liittynyt kunta ja viides verkoston varsinaissuomalainen kunta. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Loimaan kaukolämpö tuottaa lämmöstä 90 % uusiutuvilla energialähteillä. Kesällä Loimaalle valmistui yksi Suomen suurimmista aurinkopuistoista. Sallila Energia Oy:n aurinkopuistossa on 2400 aurinkopaneelia 2,4 hehtaarin alueella, ja aurinkoenergiasta innostuneet voivat vuokrata paneeleita itselleen.  Loimaan kaupunki on vuokrannut 800 aurinkopaneelia tukeakseen Keskuskoulun Vihreä lippu -hanketta.

Lisätiedot:

HINKU-foorumi.fi