FinDera Consulting: Opintomatkoista tukea kiertotaloustyöhön

FinDera Consulting Oy on turkulainen konsulttiyritys, joka on erikoistunut Länsi-Eurooppaan suuntautuneisiin kestävän kehityksen fact-finding-matkoihin. FinDera Consulting Oy toteuttaa energia-, ympäristö- sekä bio- ja kiertotalousaiheisia opintomatkoja Länsi-Eurooppaan sekä Eurooppaan laajuisia selvityksiä. Yritys on järjestänyt opintomatkoja muun muassa tekstiilikierrätykseen, teollisiin symbiooseihin, jätehuoltoon sekä ravinteiden kierrätykseen liittyen.

Yrityksen toiminta-ajatus on tarjota saksalaisen vienninedistämisen parhaita käytäntöjä suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin tueksi. Opintomatkat ovat hyvä tapa laajentaa näkemyksiä ja kontaktiverkostoja, hakea vertaistukea omiin aloitteisiin sekä jalostaa vuorovaikutusta omiin sidosryhmiin ja kehityssuunnitelmia energia- ja ympäristöasioiden osalta.

 Lisätiedot:

www.findera.fi

FinDera Consulting, Martin Brandt
martin.brandt@findera.fi
+358 50 336 3233