Turun urheiluhallit kuluttavat sähköä huomattavasti keskivertoa vähemmän

Turun jäähalleissa on tehty pitkäjänteisiä energiansäästötoimia. Toimilla on merkittävä vaikutus kaupungin energiatehokkuussopimuksien tavoitteiden saavuttamisessa.

Impivaaran jäähallin lämmön käyttöä on vuosien mittaan tehostettu niin, että viereistä jalkapallohalliakin on pystytty lämmittämään samalla lämmöllä. Osana energiansäästötoimia jäähalliin on myös vaihdettu led-valaistus. Myös jalkapallohallin valaistus vaihdetaan ledeihin vuonna 2017. Kummassakin hallissa on kiinnitetty huomiota myös veden säästöön ja niihin on asennettu vedettömät pisuaarit. Energiansäästötoimien seurauksena säästöä on syntynyt vuosina 1994–2016 yhteensä 27 613 MWh (27 613 000 kWh). Jo 22 vuoden ajan jäähallissa on säästetty vuodessa 50 omakotitalon lämmittämisen verran energiaa.

Varissuon jäähalliin tehtiin korjaustöiden yhteydessä jääkoneiden lauhdelämmön talteenotto, jolla kerätty lämpö käytettiin hallin lämmitykseen. Vaikka Varissuon jäähallissa on tehty energiantehokkuuden parantamista aiemminkin ja kulutus on ollut hyvällä tasolla, niin lämmityksen säästöä pystyttiin parantamaan yli 55 %. Myös Varissuon halliin on vaihdettu led-valaistus.

Motivan keskimääräinen kulutus jäähalleille on 20,9 kWh/m3 vuodessa. Varissuolla kulutus on 6,2 kWh/m3 vuodessa ja Impivaarassa 9 kWh/m3 vuodessa sekä synergiaetuna Impivaaran jalkapallohallin keskimääräinen kulutus on 2,3 kWh/m3 vuodessa, kun Motivan keskiarvo on 37,6 kWh/m3 vuodessa.

Lisätiedot:

Kalervo Tuomi, energiavalvoja, Turun kaupunki
kalervo.tuomi@turku.fi
+358 44 907 2467