Ytekki Oy: Materiaalitehokkuuden ja uusiomateriaalien asiantuntija

Ytekki Oy on kiertotalouden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Yrityksen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan suunnan muuttamiseen läpivirtaustaloudesta kiertotalouteen, jossa resursseja ja materiaaleja käytetään tehokkaasti ja luonnonvaroja säästetään materiaalitehokkuudella sekä jäte- ja sivutuotemateriaalien korkeatasoisella hyödyntämisellä.

Ytekki Oy tarjoaa palveluita muun muassa materiaalitehokkuuden parantamiseen (katselmukset, hyödyntämisselvitykset), jätemateriaalien hyödyntämiseen (tuotteistus, lainsäädäntö, lupamenettelyt), uusiomateriaalien käyttöön (hankintaosaaminen, työmaavalvonta, ohjeistukset), työmaiden ja laitosten ulkopuoliseen laadunvalvontaan ja organisaatioiden toimintajärjestelmien kehittämiseen liittyen.

Jätemateriaalien hyödyntämiseen liittyy vielä paljon epävarmuutta niiden turvallisuudesta ja kelpoisuudesta raaka-aineiksi korvaamaan luonnon materiaaleja, kuten kiviaineksia rakentamisessa. Monesti tämä aiheutuu pelkästään jäte-statuksesta, jolla on kuluttajien korvissa negatiivinen kaiku. Todellisuudessa jätteeksi luokittelu perustuu kuitenkin suoraan jätelakiin, jonka tarkoituksena on, että materiaalit, jotka ovat syntyneet tuotantoprosesseissa hukkana tai jotka on poistettu käytöstä, tulisivat käsiteltyä asianmukaisesti sekä kierrätettyä tai hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Tästä syystä suuri osa näistä jätemateriaaleista voi siis olla täysin haitattomia ympäristön tai ihmisten terveyden näkökulmasta ja siksi niiden hyödyntäminen uusioraaka-aineina on yhteiskunnan ja ekosysteemin kestävyyden kannalta välttämätöntä.

Lisätiedot:

www.ytekki.fi

Katja Lehtonen
katja.lehtonen@ytekki.fi
+358 50 316 0942