Kiertomaa Oy: Infrarakentamisen kiertotaloutta edistämässä

Kiertomaa Oy on itsenäinen ja riippumaton palveluntarjoaja, joka toimii pääsääntöisesti Varsinais-Suomen alueella yhdyskuntarakentamisen, kiertotalouden sekä maa-ainesten kierrätyksen edistämisen parissa.

Tällä hetkellä yritys myy infrarakentamiseen soveltuvaa kiviainesta. Kiertomaa Oy:n on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa toimintakenttäänsä edelleen kiviaineksen myynnistä sekä maa-aineksen vastaanotosta entistä monipuolisemmaksi toimijaksi. Vahvana arvona toiminnassa on kiertotalouden edistäminen.

Yhtiön pääasiallinen toiminta tulee tapahtumaan Turun Saramäen alueella, jossa Kiertomaa Oy:n vuokrasopimus astui voimaan 1.3.2017. Toimintaan varatun alueen pinta-ala on noin 55 hehtaaria. Ympäristölupa mahdollistaa alueella kallion- ja kiviaineksen louhinnan sekä murskauksen, lumenkaatopaikan toiminnan, lajitteluaseman sijoittamisen, ylijäämämaiden vastaanoton, varastoinnin ja läjityksen sekä luvan käsitellä puuta ja risuja.

Kiertomaa Oy on syntynyt Etelä-Suomen tarpeesta strategiselle maa-ainesten kiertotaloutta edistävälle toiminnalle. Turun kaupungin selvitystyön seurauksena Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy aloittivat Turun Saramäen alueella sijaitsevan maa-ainespuiston ja sitä hallinnoimaan tulevan maa-ainesyhtiön suunnittelun vuonna 2012. Kiertomaa Oy perustettiin lokakuussa 2016.

Lisätiedot:

www.kiertomaa.fi

Patrik Jalonen
patrik.jalonen@kiertomaa.fi
+358 40 867 0133