Tiekartta kiertotalouteen

Varsinais-Suomen alueellinen tiekartta on syntynyt laajasti tunnustetusta tarpeesta koota yhteen alueen osaaminen, vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta.

Alueellisella kiertotalouden tiekartalla luodaan askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suomelle. Tiekartta toimii myös selkänojana tarvittaville vahvoille ja aidossa yhteistyössä toteutettaville kehittämishankkeille.

Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen on jaettu kolmeen pääpainopistealueeseen sekä läpileikkaaviin teemoihin. Painopisteet noudattelevat Sitran valtakunnallisessa kiertotalouden tiekartassa nimettyjä painopisteitä.

  • Ensimmäinen painopistealue on kestävä ruokajärjestelmä, joka perustuu paikallisen ruuan arvostukseen, hävikin vähentämiseen, ruokakulttuurin kehittämiseen, ravinteiden kierron vahvistamiseen, hyvinvoivaan viljelymaahan ja puhtaisiin vesistöihin.
  • Toinen painopistealue on nimeltään tekniset kierrot, joiden keskiössä on materiaalien ja tuotteiden kestävä käyttö sekä uusiutuvan energian ratkaisut. Keskeistä on materiaalikehitys ja tuotesuunnittelu kaikilla toimialoilla, jotta tuotteiden käyttöikä pitenee ja uudelleenkäyttö elinkaaren eri vaiheissa mahdollistuu.
  • Kolmas painopistealue on liikkuminen ja logistiikka, joissa avainasemassa ovat palveluistaminen, digitaaliset sovellukset sekä uudenlaiset energianlähteet.

Näiden kolmen kärkiteeman lisäksi tiekartassa on kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat julkiset hankinnat, palveluistaminen sekä kemian osaaminen.

Tiekartta on laadittu Varsinais-Suomen liitossa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian johdolla. Yhteystietomme löydät täältä.