Artukaisiin uusi höyryntuotantolaitos

Turku Energia rakentaa Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen ensisijaisesti tuottamaan höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville suurille teollisuusyrityksille. Metsähaketta polttoaineena käyttävä höyryntuotantolaitos vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä Turku Energian tuotannossa sekä hiilidioksidipäästöjä. Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan höyryverkosto. Bioenergiaa tuottavan höyryntuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan alkukeväällä 2018 ja sen teho tulee valmistuessaan olemaan noin 12 megawattia.

Siirtyminen öljystä metsähakkeeseen vähentää vuotuisesti höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 20 000 tonnia. Hanke tukee Turku Energian tavoitetta, jonka mukaan kaikesta tuotettavasta ja hankittavasta energiasta 50 prosenttia on uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä.

Hankkeessa on mukana viisi merkittävää teollisuusyritystä Artukaisten alueelta: Bayer Oy, Suomen Nestlé Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy ja Eckes-Granini Finland Oy. Uusi laitos merkitsee alueen yrityksille ympäristöystävällisempää ja toimitusvarmempaa sekä myös nykyistä edullisempaa energiantuotantoa. Laitoksen tuotanto kattaa koko alueen höyryn tarpeen. Alueen yritysten tarvitsema höyryntuotanto turvataan höyryn varateholla. Laitoksella tuotetaan höyryn lisäksi kaukolämpöä alueen yrityksille sekä koko kaukolämpöverkkoon.

Lisätiedot:

Tiedote

www.turkuenergia.fi