Yhteystiedot

Kiertotalouden Varsinais-Suomi-sivustoa ylläpitää joukko asiantuntijoita kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valoniasta sekä Varsinais-Suomen liitosta. Sivustolla esitellään kiertotalouden hyviä käytäntöjä sekä tuloksia EU LIFE IP ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hankkeesta. Sivusto on osa aluetietopalvelu Lounaistietoa. Sivun kuvitukset on tehnyt Christer Nuutinen.

Circwaste-hankkeen logo