anni

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä

Lähiruoan arvoketjuosien toimivuutta edistetään ja lisätään lähiruoan tunnettuutta Brahean Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa. Tavoitteena on edistää HoReCa-tukkukaupan ja suurkeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä sekä viestiä paikallisruoan arvoista, taloudellisesta merkittävyydestä ja toimialasta.

Viestinnän keskeisenä välineenä on aitojamakuja.fi -sivusto, jota kehitetään keskeisten tahojen tarpeiden pohjalta unohtamatta rinnakkaisia toimialoja, kuten matkailualan toimijoita ja sitä kautta ruokapalveluita.

Hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä hyötyvät elintarvikealan yritykset ja tuottajat, HoReCa-tukkutoimijat, yksityiset ja julkiset ruokapalvelut erityisesti suurkeittiöt. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kuluttajat saadessaan tietoutta paikallisruoasta.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot:

www.aitojamakuja.fi

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke

Päivi Töyli, projektipäällikkö
paivi.toyli@utu.fi

 


24Rent: Yhteiskäyttöautojen vuokraaja

Kotimainen 24Rent on yhteiskäyttöautojen vuokrauspalvelu. 24Rentin avulla voi vuokrata yhteiskäyttöauton oman tarpeen mukaan yli 20:lta paikkakunnalta. Auton saa käyttöönsä minimissään kahdeksi tunniksi, mutta tilanteen niin vaatiessa on mahdollista tehdä jopa 30 vuorokauden varaus.

Valittavana on vähäpäästöisiä polttomoottoriautoja eri kokoluokissa ja uutuutena myös hybridi- ja sähköautoja. Yhteiskäyttöauto voi olla myös pakettiauto, minkä vuoksi valikoimista löytyy niin pieniä kuin suuriakin pakettiautoja kaikkiin tavaranliikuttelutarpeisiin.

Palvelu toimii verkossa ja mobiilissa vuorokauden ympäri. Auton ovet aukeavat puhelimella varauksen alkaessa. 24Rentin tiepalvelu auttaa tarvittaessa ympäri vuorokauden. Auton nouto ja palautus hoituu itsenäisesti ja autot löytyvät kaupunkien keskustoista, ostospaikkojen lähistöltä ja hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Jo yli 60 000 asiakasta on huomannut mutkattoman palvelun sopivan omaan elämäntyyliinsä.

Lisätiedot:

https://24rent.fi


Shareit Blox Car: Autot tehokkaaseen yhteiskäyttöön

Edullista, helppoa ja turvallista autojen vertaisvuokrauspalvelua tarjoava Shareit Blox Car toimii jakamistalouden ytimessä. Yrityksen tarjoaman palvelun avulla auton omistaja löytää kulkuneuvolleen maksavia käyttäjiä silloin kun hän ei itse sitä tarvitse.

Tutkimusten mukaan yksityisautojen käyttöaste vaihtelee 5–20 prosentin välillä. Shareit Blox Carin toimintaperiaatteella auton käyttöastetta kasvatetaan merkittävästi, omistajan saadessa siitä myös taloudellista hyötyä kattamaan auton omistus- ja käyttökustannuksia. Autojen vertaisvuokrauksella on erityisen suuri jakamistalouden potentiaali, sillä yksi vertaisvuokrauspalveluun rekisteröity auto voi korvata jopa 15 yksityisesti omistettua ajoneuvoa.

Vuokrauskohtainen Shareit-Turva suojaa onnettomuustilanteessa muun muassa auton omistajan bonukset ja tuo lisäturvaa vuokraustilanteisiin.

 Lisätiedot:

https://www.shareitbloxcar.fi/


Kohdennetulla kalastuksella vähennetään ravinnekuormitusta

Lähikalahankkeen tavoitteena on kierrättää merkittävä määrä ravinteita meriekosysteemistä maalle särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja siten täydentää maalla tapahtuvia ravinnekuormituksen vähentämiseen ja Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeessa lisätään samalla Saaristomeren särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona ja palautetaan rehevöitymisen myötä runsastuneita särkipopulaatioita lähemmäksi luonnollista tasapainoa. Hankkeen aikana Luonnonvarakeskus myös seuraa kohdennetun pyynnin vaikutuksia särkikalakantoihin.

Ruoan tuotanto on yksi suurista Itämeren ja Saaristomeren kuormittajista. Lähikalahankkeessa kasvatetaan kuluttajien tietoisuutta ruuan tuotannon ja vesistöjen suojelun välisestä yhteydestä ja nostetaan kotimaisen luonnonkalan imagoa elintarvikkeena. Paikallisesti tuotetun kalan ottaminen suurtalouskeittiöiden valikoimaan, esimerkiksi kouluruokailuihin, on eettinen ja ekologinen vaihtoehto tehotuotetulle lihalle tai tuontikalalle. Tavoitteena on saada särkikalasta valmistettuja lähikalatuotteita myös vähittäiskauppoihin, jolloin hankkeesta hyötyvät niin Itämeri kuin suomalainen kuluttajakin.

Vuonna 2015 alkanutta hanketta vetää John Nurmisen Säätiö.

Lisätiedot:

Lähikalahanke


Hinauspalvelu ja autopurkaamo Oili Jalonen Oy: Romuajoneuvojen kierrättäjä

Hinauspalvelu ja autopurkaamo Oili Jalonen Oy on Turun alueen merkittävin romuajoneuvojen kierrättäjä. Yritys kierrättää autopurkaamolla syntyvät varaosat uusiokäyttöön. Kaikki uudelleen käytettävät osat puretaan, kuntoluokitellaan ja syötetään yrityksen varastojärjestelmään. Kierrätettyjen varaosien käyttö vähentää uusien varaosien tarvetta.

Yrityksen kautta kierrätetään tällä hetkellä noin tuhat ajoneuvoa vuodessa. Määrä mahdollistaa valmiuden toimittaa varaosia moniin tarpeisiin.  Virallisessa vastaanottopisteessä vastaanotetut romuautot käsitellään tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisesti. Ne materiaalit, jotka eivät mene uudelleenkäyttöön tuotteena, jatkavat jätehierakian mukaan elämäänsä materiaalina.

Modernin autopurkaamon asiakkaisiin kuuluu autokorjaamoja, autoliikkeitä ja kuluttajia ympäri Suomen.

Lisätiedot:

www.oilijalonen.fi/


Vint: Varastotilojen markkinapaikka

Vintin tavoitteena on tarjota edullista ja monipuolista varastotilaa lähellä asiakkaan varastoinnin tarvetta. Palvelussa kuka tahansa jolla on käyttämätöntä varastotilaa voi rekisteröityä, listata tilan ja vuokrata sen. Vuokranantaja voi näin ansaita muuten käyttämättömällä tilallaan kun taas vuokraaja löytää edullista varastotilaa esimerkiksi omasta naapurustostaan.

Palvelu perustuu vahvasti jakamistalouteen. Tarkoituksena on nostaa jo olemassa olevien tilojen käyttöastetta ja saada kaikki tilat hyötykäyttöön. Kaupunkielämän asumiskustannusten kallistuessa ihmiset tarvitsevat halvempia varastointiratkaisuja ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä.

Vint-palvelu avattiin heinäkuussa 2016. Palvelusta vastaa turkulainen startup-yritys Vint Finland Oy. Tarkoituksena on kehittää palvelua yhdessä käyttäjäkunnan kanssa ja luoda maanlaajuinen turvallinen ja luotettava alusta varastotilojen vuokraamiseen.

Lisätiedot:

www.vint.fi


Werstas: Uusi yhteisöllinen työtila

Turku Science Parkin ElectroCityssä sijaitsee Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n uusi yhteisöllinen työtila, Werstas. Werstaalta voi vuokrata erilaisia jäsenyyksiä tarpeen mukaan, kuten mobiilijäsenyyden eli pääsyn yhteisiin tiloihin, oman työpisteen tai työhuoneen. Työtilan lisäksi Werstas tarjoaa kaikille käyttäjilleen wifin, kahvia, aula- ja tulostuspalvelut, sosiaalitilat infrapunasaunoineen, neuvottelutiloja, hiljaisia huoneita ja rennompia sohvia. Werstaassa voi järjestää omia yritystapahtumia näyttävissä tiloissa. Werstaan erilaiset työympäristöt kannustavat yhteisölliseen työn tekemiseen, jonka parissa voi inspiroitua, jakaa kokemuksia, oppia ja yllättyä. Yhteisissä tiloissa on mahdollisuus verkostoitua, solmia uusia asiakassuhteita tai kysyä vaikkapa naapuripöydän ihmiseltä, kirjoitetaanko yhdyssana yhteen vai erikseen.

Werstaan tarkoituksena on toimia yhteisöllisenä tilana ja tarjota käyttäjilleen palveluita, jotka helpottavat siellä työskentelevien arkea, oli kyseessä sitten yritys, yhteisö, freelancer, start-up tai etätyöntekijä.

Lisätiedot:

www.werstasturku.fi

info@werstasturku.fi
+358 10 315 3015


Sybimar Oy: Energian- ja ruoantuotantoa suljetun kierron konseptilla

Sybimar Oy on monialayritys, jonka toimintoihin kuuluvat kalanviljely, kasvihuonetuotanto, bioenergiantuotanto sekä elintarvike- ja energiateollisuuden laitteistovalmistus. Laitteistovalmistuksesta vastaa yritysryhmässä Sybiworks Oy. Sybimar on toteuttanut Uuteenkaupunkiin teollisen mittakaavan suljetun kierron pilottilaitoksen, jossa elintarviketuotantolaitoksen tarvitsema energia tuotetaan bioenergian avulla.

Sybimar Oy:n suljetun kierron konseptissa jätteet, hukkaenergia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian ja elintarviketuotannossa. Ruoan ja bioenergian tuotanto yhdistämällä saadaan monia hyötyjä: kasvihuoneiden ja kalanviljelyn biojätteestä tuotetaan biopolttoainetta tai biokaasua voimalaitoksen energianlähteeksi. Voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöenergiaa, ja lämpöenergia hyödynnetään kalanviljelylaitoksen veden lämmityksessä. Voimalaitoksessa syntyvä hiilidioksidi ohjataan kasvihuoneeseen kiihdyttämään biomassan kasvua. Kalanviljelylaitoksen ravinteikkaat vedet käytetään myös kasvihuoneiden lannoituksessa.

Suljetun kierron malli pyrkii korkeaan energiatehokkuuteen yhdistämällä energian- ja ruoantuotannon. Myös hiilijalanjälki pienenee hiilidioksidi talteen ottamalla. Ruokaa ja energiaa voidaan tuottaa paikallisesti ja pienemmin päästöin suljetun kierron järjestelmällä, jolloin konkreettisesti säästyy luonnonvaroja. Sybimar Oy:n konsepti on joustava ja se rakennetaan aina paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot:

www.sybimar.fi

info@sybimar.fi
+358 440 122 100

Sybiworks
rami.salminen@sybimar.fi
+358 440 122 095


PiggyBaggy: Kätevä ja edullinen tavaroiden kuljetuspalvelu

PiggyBaggy on uudenlainen tavaroiden kimppakyytipalvelu, jossa ihmiset kuljettavat toisilleen tavaroita työ- ja asiointimatkojensa ohessa. Kuljetuspalvelun tilaaja määrittelee PiggyBaggyn nettisivuille mistä ja minne tavarat kuljetetaan, sopivan toimitusaikavälin ja mitä toimitus saa maksaa. Palvelun muut rekisteröityneet käyttäjät näkevät kuljetuspyynnön, ja voivat ottaa sen hoidettavaksi, mikäli se on oman matkan varrella ja sopivaan aikaan. Kuljetusyksityiskohdista ja maksutavasta sovitaan kuljettajan kanssa.

Käyttäjien on tarkoitus rekisteröityä palveluun omalla nimellään ja kuljetukset on vakuutettu 100 euroon asti. Lähitulevaisuudessa summa nousee 1000 euroon yhteistyön käynnistyessä kansainvälisen vakuutusyhtiön kanssa. Luotettavan palvelun avulla tavarat kulkeutuvat kätevästi ja edullisesti ’ovelta ovelle’. Kuljetusten joukkoistaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä ihmisten arkista liikkumista hyödyntäen. PiggyBaggy voidaan myös liittää verkkokauppoihin ja kuljetuksen hallintaohjelmistoihin, joka kasvattaa palvelun ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää vaikutusta.

Lisätiedot:

www.piggybaggy.com

info@piggybaggy.com
+358 50 483 6388


Mushrooming: Jaettuja työtiloja ja rentoja työkavereita

Mushrooming.fi on verkkopalvelu työtilojen löytämiseen ja jakamiseen. Palvelun kautta voi joko etsiä itselleen työtilaa tai vuokrata omaa työtilaansa muille. Sivustolla voi helposti hakusanan avulla etsiä vuokrattavien työtilojen sijaintia tai ominaisuuksia, tarjolla olevien tilojen vuokra-ajat vaihtelevat tunneista määrittelemättömään. Verkkopalvelun ylläpitäjien mukaan ”Mushrooming yhdistää luovia tekijöitä työtiloihin ja elävöittää työhuonekulttuuria”. Mushrooming.fi -sivuston ylläpitäjät ovat lisäksi muodostaneet kaupunkikohtaisia Facebook-ryhmiä, jotka helpottavat työtilan löytämistä.

Vaikka työtilojen ja tekijöiden yhdistäminen on sivuston pääasiallinen tarkoitus, voi sen avulla myös verkostoitua ja tutkia mistä ja millaisia tekijöitä eri kaupungeista löytyy. Mushrooming.fi on pikkuhiljaa verkostoitumassa myös ulkomaille - muutamia tiloja löytyy karttanäkymästä jo esimerkiksi Pariisista ja Etelä-Afrikasta.

Lisätiedot:

mushrooming.fi

blog.mushrooming.fi

contacts.mushrooming@gmail.com