Kutsu- ja asiointiliikennettä kehitetään Pöytyällä

Liikkumisen ja logistiikan kehittyviin MaaS (Mobility as a Service) -palveluihin kuuluu myös niin sanotun kutsu- ja asiointiliikenteen kehittäminen. Pöytyän kunnan kutsutaksiperiaatteella toimivassa asiointiliikenteen palvelussa kokeillaan parhaillaan GPS-pohjaista paikannuslaitteistoa. Tarkoituksena on digitalisoinnin avulla helpottaa asiointiliikennepalvelun käyttöä, parantaa palvelutasoa sekä houkutella uusia asiakkaita kyytiin.

Paikannuslaitteiston avulla ajoneuvojen paikkatiedot saadaan näkyville Pöytyän kunnan nettisivuilla olevaan karttaan. Alueen asukkaat saavat kartasta palvelukyytien liikennöintiaikoina reaaliaikaista tietoa ajoneuvojen sijainneista, vapaiden matkustajapaikkojen lukumääristä sekä liikennöintireiteistä ja -aikatauluista.

Pöytyän palveluliikenne on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön ja kuljettamaan haja-asutusalueen asukkaat palvelujen äärelle. Kunnan haasteena asiointiliikenteessä on ollut vähäiset asiakasmäärät ja kokeilulla halutaan parantaa käyttöastetta.

Pöytyän kokeilu tarjoaa arvokasta tietoa asiointiliikenteen kehittämiseen. Tuloksista voi parhaimmillaan hyötyä Pöytyän kunnan lisäksi muutkin vastaavanlaisten haasteiden kanssa painivat kunnat.

Kokeilu on osa Valonian PASSI-hanketta. Hankkeessa kehitetään asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa ovat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2016 – 30.4.2017. PASSI on saanut rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Lisätiedot:

Suora linkki kartta: https://asiointiliikenne.poytya.fi/

Mikko Koskinen
mikko.j.koskinen@valonia.fi
+358 40 148 3605