Month: toukokuu 2017

Kiertotalousosaamista meriklusteritoimijoille

Kiertotaloudella voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen edistäen samalla kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia. Turun yliopisto tarjoaa meriklusterille suunnattua uutta kiertotaloutta edistävää täydennyskoulutuskokonaisuutta "Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri". Koulutus toteutetaan 22.3.2017–1.3.2018. Kokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa töiden ohella.

Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusteritoimijoille, erityisesti pk-yrityksissä työskenteleville ja yrittäjille.  Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet ovat kiertotalous, meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, ympäristöoikeus, jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät sekä lisäarvojen ja palveluiden luominen. Opinnot ovat korkeakoulutasoisia.

Koulutuksessa kiertotaloutta lähestytään nimenomaan meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Koulutuskokonaisuudessa tarkastellaan mukana olevien yritysten tuotanto-, työskentely- ja hankintatottumuksia. Näin pyritään luomaan uutta osaamista sekä uusia taloudellisia mahdollisuuksia osallistujayrityksille.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on päättynyt, mutta koulutuksen lähipäivät ovat avoimia kaikille kohdealueen pk-yrityksille. Mukaan lähipäiville voi ilmoittautua, vaikka ei suorittaisikaan koko koulutusohjelmaa. Tulossa ovat seuraavat koulutuspäivät:

  • Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, 30.–31.5.2017, Turku
  • Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät, 7.–8.9.2017, Vaasa
  • Ympäristöoikeus, 8.–9.11.2017, Kokkola
  • Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen, 24.-25.1.2018, Rauma

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuspäiviin: mkkevents.utu.fi
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -täydennyskoulutuskokonaisuus Turun yliopiston sivuilla.

Koulutuskokonaisuus kehitetään ja pilotoidaan osana Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hanketta. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.

Lisätiedot:

Talvikki Välimaa, Turun yliopisto
talvikki.valimaa@utu.fi
+358 40 779 9491


Doerz.co: Jakamistalouteen perustuva elämysten markkinapaikka

Doerz.co on jakamistalouteen perustuva markkinapaikka verkossa, jonka toimintaperiaatteena on tarjota elämyksellistä tekemistä paikallisilta paikallisille, paikallisilta turisteille sekä esimerkiksi paikallisilta ihmisiltä ryhmille ja kaveriporukoille. Palveluntarjoajan ei tarvitse olla ammattilainen vaan kuka tahansa voi tarjota esimerkiksi omaan lajiinsa, harrastukseensa tai taitoonsa liittyvää palvelua, josta saatavan kokemuksen haluaa jakaa muiden kanssa.  Yritys sai alkunsa tarpeesta luoda markkinoille uudenlaista, aidompaa ja paikallista elämystarjontaa.

Palvelu toimii doerz.co -sivuston kautta, jossa elämyksen ostaja tai myyjä rekisteröityy palveluun. Rekisteröitymällä voi sekä ostaa että myydä elämyksiä. Viestittely ostajan ja tarjoajan välillä tapahtuu joko yksityisesti tai julkisesti doerz.co -sivustolla.

Doerz Co Oy on alkujaan turkulainen vuonna 2016 perustettu startupyritys.

Lisätiedot:

doerz.co


KleenU: Tehokas, ekologinen ja täysin kemikaaliton pyyhepesuannostelija

KleenU-pyyheannostelijat tarjoavat luonnonmukaisen ja ekologisen pesun, joka ei sisällä säilöntäaineita tai muita kemikaaleja. Pyyhkeet ovat biohajoavia ja ne valmistetaan suomalaisesta havupuusta. Pesun kemikaalittomuus mahdollistaa monikäyttöisyyden. Pesukertaa kohden kuluu vain ruokalusikallinen vettä eikä tuotteen annostelija vaadi kiinteitä järjestelmiä. KleenU-pyyheannostelijan matkapakkaus on tehty kierrätettävistä materiaaleista. Automaattiannostelija pystyy hyödyntämään digitalisaatiota IoT järjestelmissä. Tämä mahdollistaa edullisimman, tehokkaimman ja turvallisimman pesun missä vain.

KleenU on suomalainen startupyritys, joka tähtää kansainvälisille markkinoille. Yrityksen toimipaikka sijaitsee Turussa.

Lisätiedot:

KleenU


Pumpa Design: Upcycle-tuotteita suomalaisesta kierrätystekstiilistä

Pumpa Design valmistaa suomalaisesta kierrätystekstiilistä upcycle-tuotteita. Upcycle tarkoittaa raaka-aineen arvoa nostavaa uusiokäyttöä tai uudelleen muotoilua. Hukkapalat, osittain haalistuneet tai tahriintuneet verhot ja pöytäliinat, vanhat vaatteet ja yrityksen oman tuotannon leikkausylijäämät saavat uuden elämän käytännöllisinä tuotteina.  Yrityksen tuotteet suunnitellaan raaka-ainelähtöisesti ja valmistuksesta vastaavat taitavat suomalaiset tekstiilikäsittelijät ja ompelijat.

Lohjalaisen yrityksen tuotteita valmistetaan kerätystä tekstiilistä sekä myös asiakkaiden omista kierrätyskankaista mittatilaustöinä. Yritys saa kierrätystekstiiliä yksityishenkilöiltä ja yhteistyökumppaneilta. Raaka-ainetta tilataan myös Turun seudun TST ry:n kautta, jossa lajitellaan Lounais-Suomen Jätehuollon keräämät poistotekstiilit. Yritys puhdistaa kaikki kierrätystekstiilit ekologisesti, ilman kemikaaleja ja vettä säästäen, pääasiassa otsonointi-käsittelyllä.

Pumpa Design aloitti toimintansa Turun ammattikorkeakoulun Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilottikokeilussa vuonna 2016. Yritysyhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa yrityksen alkutuotanto tulee keskittymään entistä enemmän Turkuun raaka-aineen äärelle.

Lisätiedot:

Pumpa Design


Tilakoon biokaasulaitos resurssien kierrättäjänä

Turun ammattikorkeakoulu järjestää maatiloille suunnatun biokaasuvalmennuksen vuosina 2017–2019. Valmennuksessa tarkastellaan biokaasun tuotantoa tilojen omista lähtökohdista. Ammattikorkeakoulu tukee tilakoon biokaasulaitosten suunnittelua ja toteuttamista koulutuksella ja koetoiminnalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Maatilakoon biokaasuntuotantolaitosten avulla pyritään vähentämään maatalouden ilmastovaikutuksia. Tähän mennessä Lounais-Suomessa ei ole juurikaan tilakoon biokaasulaitoksia. Valmennuksen tavoitteena on kerätä alueen biokaasutuotannosta kiinnostuneet tilat ja toimijat biokaasuvalmennukseen, jossa tarjotaan tilakohtaista tukea ja koulutusta laitoksen ja toiminnan suunnitteluun.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden analysoida ja koeajaa tilojen omia syötteitä. Eri materiaaleilla tehtäviä biokaasutuskokeita tehdään pienessä mittakaavassa ammattikorkeakoulun laboratoriossa, mutta myös konttimaisessa koelaitoksessa sekä Livian biokaasulaitoksessa. Kokeissa tutkitaan tilojen erilaisia biokaasutukseen soveltuvia syötteitä ja seoksia, kuten viherbiomassoja, biojätettä, lantaa ja lietteitä.

Valmennuksessa tarkastellaan myös biokaasuprosessin mädätysjäännöksen ja ravinteiden kierrätyksen hyödyntämisen mahdollisuuksia maatiloilla. Valmennuksen edetessä tarkastellaan myös tilojen lähialueilla syntyviä mahdollisesti biokaasutuotantoon sopivia virtoja. Valmennuksessa keskitytään myös rahoitusmahdollisuuksiin sekä tukipolitiikkaan. Valmennuskokonaisuus käynnistyy kaksipäiväisellä biokaasukoulutuksella syksyllä 2017.

Valmennukset ovat osa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoituksensa Euroopan Unionin Life IP -ohjelmasta (LIFE 15 IPE/FI/004).

 

Lisätiedot:

Pekka Alho, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
pekka.alho@turkuamk.fi
+358 44 907 4598