Kiertotalousosaamista meriklusteritoimijoille

Kiertotaloudella voidaan vaikuttaa positiivisesti yritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen edistäen samalla kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia. Turun yliopisto tarjoaa meriklusterille suunnattua uutta kiertotaloutta edistävää täydennyskoulutuskokonaisuutta ”Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri”. Koulutus toteutetaan 22.3.2017–1.3.2018. Kokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa töiden ohella.

Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusteritoimijoille, erityisesti pk-yrityksissä työskenteleville ja yrittäjille.  Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet ovat kiertotalous, meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, ympäristöoikeus, jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät sekä lisäarvojen ja palveluiden luominen. Opinnot ovat korkeakoulutasoisia.

Koulutuksessa kiertotaloutta lähestytään nimenomaan meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Koulutuskokonaisuudessa tarkastellaan mukana olevien yritysten tuotanto-, työskentely- ja hankintatottumuksia. Näin pyritään luomaan uutta osaamista sekä uusia taloudellisia mahdollisuuksia osallistujayrityksille.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on päättynyt, mutta koulutuksen lähipäivät ovat avoimia kaikille kohdealueen pk-yrityksille. Mukaan lähipäiville voi ilmoittautua, vaikka ei suorittaisikaan koko koulutusohjelmaa. Tulossa ovat seuraavat koulutuspäivät:

  • Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, 30.–31.5.2017, Turku
  • Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät, 7.–8.9.2017, Vaasa
  • Ympäristöoikeus, 8.–9.11.2017, Kokkola
  • Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen, 24.-25.1.2018, Rauma

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuspäiviin: mkkevents.utu.fi
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -täydennyskoulutuskokonaisuus Turun yliopiston sivuilla.

Koulutuskokonaisuus kehitetään ja pilotoidaan osana Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hanketta. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.

Lisätiedot:

Talvikki Välimaa, Turun yliopisto
talvikki.valimaa@utu.fi
+358 40 779 9491