Month: helmikuu 2017

Poistotekstiileistä uutta materiaalia vaateteollisuudelle sienien avulla

TeMu Fabrics -tiimin idea on luoda tekstiilijätteestä sieninahkaa vaateteollisuuden käyttöön. Turkulaisten opiskelijoiden monialainen ryhmä voitti syyskuussa 2016 Tekstiili 2.0 -hankkeen järjestämän Tekstiili Hackathonin, jossa ideoitiin ratkaisuja tekstiilien kiertotalouteen liittyviin haasteisiin.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Julius Alisaaren ja Tytti Salmisen sekä Turun kauppakorkeakoulun Mira Valkjärven sekä Qing Caon muodostama ryhmä keksi, että sienet tarjoavat ratkaisun jätetekstiilien uusiokäyttöön. Sienien kasvualustana käytetään tekstiilijätettä, jonka jälkeen sienistä tehdään nahkaa. Tämä sieninahka taas myydään vaatealan yrityksille, jotka tekevät siitä uusia vaatteita. Idean tiimoilta on harkittu nahan lisäksi tuottaa myös pakkausmateriaaleja.

Idea on vienyt tiimin jo Slush-tapahtuman lavalle sekä toi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoiman Bastu-verkoston haastekilpailun voiton tammikuussa. Kilpailussa etsittiin kiertotalousideoita, joiden tavoitteena on edistää talouden ja hyvinvoinnin kasvua. Tiimi sai 15 000 euron rahapalkinnon ja Bastu-verkoston tuen ideansa edelleen kehittämiseen.

 Lisätiedot:

Mira Valkjärvi
mira.valkjarvi@gmail.com


Loimaalla kokeillaan hevosen kuivikelannan käyttöä energiantuotannossa

Lannasta eroon pääseminen on hevostalleille yhä kasvava haaste. Fortum HorsePower toimii edelläkävijänä hevosenlannan energiahyötykäytössä. HorsePower on palvelukonsepti, joka tarjoaa polttoainetta voimalaitoksille ja kuivike- ja lantahuoltoa hevostalleille. Loimaan Kaukolämpö Oy kokeilee hevosen kuivikelannan käyttöä energiantuotannossa vuonna 2017.

Tallinpitäjälle palvelu sisältää kuivikkeen toimituksen tallille sekä lantalan tyhjennyksen. Lanta toimitetaan tallilta voimalaitokseen, missä siitä luodaan ympäristöystävällistä lähienergiaa. Kuivikelannan energiasisältö on lähellä tavanomaisen puupolttoaineen keskimääräistä energiasisältöä.

Keskeinen osa konseptia on kiertotalousajattelu, joka perustuu materiaalien kiertoon ja syntyvän jätteen hyödyntämiseen ja vähentämiseen. Puupohjaiset kuivikkeet syntyvät metsäteollisuuden sivutuotteina, jotka hyödynnetään tallilla kuivikkeena. Kuivikelanta puolestaan hyödynnetään voimalaitoksessa energian lähteenä. Näin toisen jäte on toiselle raaka-ainetta. Tuloksena syntyy puhdasta, uusiutuvaa ja ekologista lähienergiaa, jolla voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa – ja vaikuttaa siten osaltaan myös ilmastonmuutokseen.

Loimaan pilottijakso alkoi tammikuussa 2017. Hevosen kuivikelanta voi tulevaisuudessa korvata nykyisiä polttoaineita Loimaan kaukolämpöverkon laitoksissa. Loimaalla tuotetaan lämpöä tällä hetkellä puupohjaisilla biopolttoaineilla.

Fortum HorsePower etsii tällä hetkellä myös muita kumppaneita Varsinais-Suomen alueelta.

Lisätiedot: 
www.fortumhorsepower.fi


Turun kaupungin kalustekierrätyspilotti tukee kiertotaloutta ja kustannustehokkuutta

Turun kaupungin ja Sitran toteuttaman kalustekierrätyspilotin tavoitteena on saada ylijäämähuonekalut uudelleen käyttöön verkko- ja mobiilisovelluksena toimivan kierrätysjärjestelmän avulla. Kalustekierrätys lisää irtaimiston elinkaarta merkittävästi, kun käyttökelpoiset vanhat kalusteet löytävät sujuvasti uuden paikan. Kaupungin työntekijät ovat voineet ladata järjestelmään käytöstä poistettuja kalusteita sekä tilata käyttöön tai esimerkiksi tuunattavaksi kalusteita. Kierrätysjärjestelmä mahdollistaa myös tavaroiden lyhytaikaiset käytöt tai lahjoittamisen sekä uudenlaisen yhteistyön yritysten kanssa. Avoimen lähdekoodin mobiilisovellus tekee kierrättämisestä myös helppoa, tasapuolista ja läpinäkyvää.

Pilotin tulokset osoittavat, että keskitetty huonekalujen kierrätys on kaupungeille kustannustehokasta. Kierrättämisestä saavutettavat säästöt riippuvat organisaation koosta, isoissa organisaatiossa potentiaali on satoja tuhansia euroja. Pilotilla on ollut myös työllistäviä vaikutuksia, sillä se mahdollistaa myös kuntouttavan työn tekemisen, mikäli tilat ovat toiminnalle sopivia. Lisäksi kaupungin aiemmin turhan tavaran varastoina toimineita tiloja saadaan hyötykäyttöön.

Kalustekierrätysjärjestelmä toimii avoimella lähdekoodilla ja siten se on monistettavissa mihin tahansa organisaatioon. Taustajärjestelmä on tehty ilmaisella Drupal CMS -ohjelmalla kauppapaikkalaajennuksella. Toteutus mahdollistaa taustajärjestelmän vaihtamisen eri asiakasohjelmiin. Muut organisaatiot voivat ottaa oppia kalustekierrätysjärjestelmän hyödyistä pilotin yhteydessä julkistetusta ohjeistuksesta.

Kalustekierrätystä testattiin viime vuoden toukokuusta tämän vuoden tammikuuhun. Kalustekierrätyskokeilu on toteutettu osana Turun kaupungin ja Sitran kestävän kehityksen kumppanuutta.

Tutustu palveluun ja sen osiin:

Kalustekierrätysjärjestelmän tiivistelmä

Turun GitHub:
Mobiili:
https://github.com/DigiTurku/rw-client

Muut osat:
https://github.com/DigiTurku/rw-drupal
https://github.com/DigiTurku/rw-apiproxy

Lisätiedot:

Stella Aaltonen, Turun kaupungin kestävän kehityksen budjetoinnin hankepäällikkö
stella.aaltonen@turku.fi
+358 44 907 5983


Varsinais-Suomessa järjestettiin aurinkoenergiailtojen sarja

Aurinkoenergiaan liittyvä tekniikka kehittyy kovaa vauhtia ja aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa ihmisiä yhä laajemmin. Mutta kannattaako aurinkoenergian hyödyntäminen? Vastausta etsittiin kolmessa aurinkoenergiaillassa helmi- ja maaliskuun aikana.  Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin tiistaina Somerolla 14.2., toinen torstaina 16.3. Naantalissa ja kolmas tiistaina 21.3. Kaarinassa.

Tilaisuuksiin osallistui lähes 180 henkilöä. Aurinkoenergiailtojen aikana kerrottiin aurinkolämmöstä ja -sähköstä, uusiutuvaan energiaan saatavista tuista sekä maatilojen Neuvo-energianeuvontapalvelusta. Tilaisuuksien materiaalit on nyt koottu Valonian sivuille.

Tilaisuudet järjesti ProAgria Länsi-Suomi osana Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat energiat -hankettaan yhteistyössä Valonian, AF-Innovan sekä Someron, Naantalin ja Kaarinan kaupunkien kanssa.

Tutustu aurinkoenergiailtojen materiaaleihin.

Lisätiedot:

Liisa Harjula, Valonia
liisa.harjula@valonia.fi
+358 40 182 0412

Manu Hollmén, ProAgria Länsi-Suomi
manu.hollmen@proagria.fi
+358 400 422658