Loimaalla kokeillaan hevosen kuivikelannan käyttöä energiantuotannossa

Lannasta eroon pääseminen on hevostalleille yhä kasvava haaste. Fortum HorsePower toimii edelläkävijänä hevosenlannan energiahyötykäytössä. HorsePower on palvelukonsepti, joka tarjoaa polttoainetta voimalaitoksille ja kuivike- ja lantahuoltoa hevostalleille. Loimaan Kaukolämpö Oy kokeilee hevosen kuivikelannan käyttöä energiantuotannossa vuonna 2017.

Tallinpitäjälle palvelu sisältää kuivikkeen toimituksen tallille sekä lantalan tyhjennyksen. Lanta toimitetaan tallilta voimalaitokseen, missä siitä luodaan ympäristöystävällistä lähienergiaa. Kuivikelannan energiasisältö on lähellä tavanomaisen puupolttoaineen keskimääräistä energiasisältöä.

Keskeinen osa konseptia on kiertotalousajattelu, joka perustuu materiaalien kiertoon ja syntyvän jätteen hyödyntämiseen ja vähentämiseen. Puupohjaiset kuivikkeet syntyvät metsäteollisuuden sivutuotteina, jotka hyödynnetään tallilla kuivikkeena. Kuivikelanta puolestaan hyödynnetään voimalaitoksessa energian lähteenä. Näin toisen jäte on toiselle raaka-ainetta. Tuloksena syntyy puhdasta, uusiutuvaa ja ekologista lähienergiaa, jolla voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa – ja vaikuttaa siten osaltaan myös ilmastonmuutokseen.

Loimaan pilottijakso alkoi tammikuussa 2017. Hevosen kuivikelanta voi tulevaisuudessa korvata nykyisiä polttoaineita Loimaan kaukolämpöverkon laitoksissa. Loimaalla tuotetaan lämpöä tällä hetkellä puupohjaisilla biopolttoaineilla.

Fortum HorsePower etsii tällä hetkellä myös muita kumppaneita Varsinais-Suomen alueelta.

Lisätiedot: 
www.fortumhorsepower.fi