Liikkuminen ja logistiikka

Loimaasta tulee Hinku-kunta

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa kaupunkinsa liittymisen hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Verkostoon liittyminen tukee kunnan energia ja ilmasto-ohjelmaa, joka on osa Loimaan kaupunkistrategiaan. Loimaa on 34. Hinku-verkostoon liittynyt kunta ja viides verkoston varsinaissuomalainen kunta. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Loimaan kaukolämpö tuottaa lämmöstä 90 % uusiutuvilla energialähteillä. Kesällä Loimaalle valmistui yksi Suomen suurimmista aurinkopuistoista. Sallila Energia Oy:n aurinkopuistossa on 2400 aurinkopaneelia 2,4 hehtaarin alueella, ja aurinkoenergiasta innostuneet voivat vuokrata paneeleita itselleen.  Loimaan kaupunki on vuokrannut 800 aurinkopaneelia tukeakseen Keskuskoulun Vihreä lippu -hanketta.

Lisätiedot:

HINKU-foorumi.fi


Turun kaupunki on kestävän ja kiertotaloutta tukevan liikkumisen edelläkävijä

Turku haluaa olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Liikenne ja liikkuminen ovat tärkeitä osa-alueita tavoitteen saavuttamiseksi. Kohti tätä tavoitetta on pyritään monin eri toimin.

Turun kaupunki julkaisi kesäkuussa ”Wiisaan sähköisen liikkumisen manifestin”, joka ottaa kantaa Turun ja koko Suomen liikkumisratkaisuihin ja liikenteen fossiilisista polttoaineista pois siirtymiseen. Manifestissa kannustetaan kehittämään entistä vahvemmin älykästä sähköistä liikennettä sekä suosimaan enemmän kävelyä ja pyöräilyä. Manifesti myös peräänkuuluttaa taloudellisia ohjauskeinoja edistämään sähköisten kulkuneuvojen hankintaa.

Osana hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä Turku oli yhtenä kaupunkina mukana ÄSL (Älykäs Sähköinen Liikenne) -hankkeessa, jossa selvitettiin ja edistettiin sähköistä liikennettä ja sen mahdollisuuksia Turun seudulla. Hankkeen aikana muun muassa toteutettiin yli 20 sähköautojen latauspistettä Turkuun sekä laadittiin sähköautojen latauspisteverkoston yleissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yleiset kriteerit ja ensisijaiset paikat tuleville latauspisteille.

Osana hanketta myös selvitettiin 150 kaupungin omistaman auton sähköistämispotentiaalia. Lähes 40 % autoista todettiin sellaisiksi, että ne voitaisiin korvata sähköautoilla. Kaupunkikonsernissa on tällä hetkellä käytössä noin kymmenen ladattavaa yhteiskäyttöautoa.

Turku on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sähköistämässä kokonaisen bussilinjan, kun vuoden 2016 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan kuusi sähköbussia ajaa sataman ja lentoaseman välillä liikennöivää linjaa 1. Turun seudun joukkoliikenne Föli on toiminut edistyksellisesti myös MaaS (Mobility as a Service) -palveluiden edistäjänä, sillä se on toteuttanut mobiililippujärjestelmänsä teknisesti siten, että myös MaaS -palveluiden tarjoajat voivat niitä käyttää. Föli olikin ensimmäinen liikennepalveluiden tarjoaja, jonka lippuja oli mahdollista ostaa MaaS -sovellus Tuupin kautta.

Syyskuussa Turun kaupunki, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa käynnisti Civitas Eccentric -hankkeen, jossa vahvistetaan kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Hankkeessa muun muassa edistetään joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehitystyötä sekä pilotoidaan biokaasun käyttöä. Olennaisena osana hankkeeseen kuuluu myös polkupyörien yhteiskäyttöpalveluiden kehittäminen Turun keskustassa sekä Kupittaalle luotava Liikkumispiste, joka tulee kokoamaan yhteen yhteiskäyttöpyörien ja -autojen lisäksi joukkoliikenteen.

Lisätiedot:

Wiisaan sähköisen liikkumisen manifesti

Älykäs Sähköinen Liikenne -hanke

Fölin ensimmäiset sähköbussit tulevat liikenteeseen

Tuup

Civitas Eccentric -hanke

 


24Rent: Yhteiskäyttöautojen vuokraaja

Kotimainen 24Rent on yhteiskäyttöautojen vuokrauspalvelu. 24Rentin avulla voi vuokrata yhteiskäyttöauton oman tarpeen mukaan yli 20:lta paikkakunnalta. Auton saa käyttöönsä minimissään kahdeksi tunniksi, mutta tilanteen niin vaatiessa on mahdollista tehdä jopa 30 vuorokauden varaus.

Valittavana on vähäpäästöisiä polttomoottoriautoja eri kokoluokissa ja uutuutena myös hybridi- ja sähköautoja. Yhteiskäyttöauto voi olla myös pakettiauto, minkä vuoksi valikoimista löytyy niin pieniä kuin suuriakin pakettiautoja kaikkiin tavaranliikuttelutarpeisiin.

Palvelu toimii verkossa ja mobiilissa vuorokauden ympäri. Auton ovet aukeavat puhelimella varauksen alkaessa. 24Rentin tiepalvelu auttaa tarvittaessa ympäri vuorokauden. Auton nouto ja palautus hoituu itsenäisesti ja autot löytyvät kaupunkien keskustoista, ostospaikkojen lähistöltä ja hyvien liikenneyhteyksien varrelta.

Jo yli 60 000 asiakasta on huomannut mutkattoman palvelun sopivan omaan elämäntyyliinsä.

Lisätiedot:

https://24rent.fi


Shareit Blox Car: Autot tehokkaaseen yhteiskäyttöön

Edullista, helppoa ja turvallista autojen vertaisvuokrauspalvelua tarjoava Shareit Blox Car toimii jakamistalouden ytimessä. Yrityksen tarjoaman palvelun avulla auton omistaja löytää kulkuneuvolleen maksavia käyttäjiä silloin kun hän ei itse sitä tarvitse.

Tutkimusten mukaan yksityisautojen käyttöaste vaihtelee 5–20 prosentin välillä. Shareit Blox Carin toimintaperiaatteella auton käyttöastetta kasvatetaan merkittävästi, omistajan saadessa siitä myös taloudellista hyötyä kattamaan auton omistus- ja käyttökustannuksia. Autojen vertaisvuokrauksella on erityisen suuri jakamistalouden potentiaali, sillä yksi vertaisvuokrauspalveluun rekisteröity auto voi korvata jopa 15 yksityisesti omistettua ajoneuvoa.

Vuokrauskohtainen Shareit-Turva suojaa onnettomuustilanteessa muun muassa auton omistajan bonukset ja tuo lisäturvaa vuokraustilanteisiin.

 Lisätiedot:

https://www.shareitbloxcar.fi/


PiggyBaggy: Kätevä ja edullinen tavaroiden kuljetuspalvelu

PiggyBaggy on uudenlainen tavaroiden kimppakyytipalvelu, jossa ihmiset kuljettavat toisilleen tavaroita työ- ja asiointimatkojensa ohessa. Kuljetuspalvelun tilaaja määrittelee PiggyBaggyn nettisivuille mistä ja minne tavarat kuljetetaan, sopivan toimitusaikavälin ja mitä toimitus saa maksaa. Palvelun muut rekisteröityneet käyttäjät näkevät kuljetuspyynnön, ja voivat ottaa sen hoidettavaksi, mikäli se on oman matkan varrella ja sopivaan aikaan. Kuljetusyksityiskohdista ja maksutavasta sovitaan kuljettajan kanssa.

Käyttäjien on tarkoitus rekisteröityä palveluun omalla nimellään ja kuljetukset on vakuutettu 100 euroon asti. Lähitulevaisuudessa summa nousee 1000 euroon yhteistyön käynnistyessä kansainvälisen vakuutusyhtiön kanssa. Luotettavan palvelun avulla tavarat kulkeutuvat kätevästi ja edullisesti ’ovelta ovelle’. Kuljetusten joukkoistaminen säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä ihmisten arkista liikkumista hyödyntäen. PiggyBaggy voidaan myös liittää verkkokauppoihin ja kuljetuksen hallintaohjelmistoihin, joka kasvattaa palvelun ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää vaikutusta.

Lisätiedot:

www.piggybaggy.com

info@piggybaggy.com
+358 50 483 6388


Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä

Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Vuonna 2040 kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut. Toimenpiteiden keskiössä ovat monet kestävään energiajärjestelmään sekä kestävään liikkumisjärjestelmään liittyvät ratkaisut.

Turku on 2000-luvun aikana vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään suhteellisesti eniten Suomen suurista kaupungeista – kokonaispäästöjä on vähennetty yli 20 % ja asukaskohtaisesti laskettuna melkein 25 %.

Lisätiedot:

Lue lisää: Hiilineutraali Turku 2040


Kiertotalouden yrityskehittämö Bastu edistää kiertotaloutta

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 2015 perustama Bastu on yrityskehittämö, joka avaa uudenlaisia kiertotalouden bisnesmahdollisuuksia. Bastun tavoitteena on muun muassa erilaisten työpajojen kautta synnyttää ja tukea referenssihankkeita, jotka edistävät kiertotalouden etenemistä Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla.

Bastun idea syntyi yrittäjien toiveesta saada tukea uudenlaisen yritystoiminnan kehittämieen. Seudun kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää kyetä kasvattamaan liiketoimintaa aloilla, joiden markkinat ovat maailmanlaajuisesti kasvussa. Materiaalien ja energian älykäs käyttö on näistä uusista liiketoiminta-alueista tärkein.

Bastun avulla voidaan aikaansaada konkreettisia kiertotaloutta ja kuudennen aallon yritystoimintaa tukevia ratkaisuja; uusia bisnesinnovaatioita, olemassa olevien yritysten toiminnan suuntaamista kiertotaloutta edistäviksi ja olemassa olevien rakenteiden ja prosessien kehittämistä.

Bastun toiminnan rahoittavat Sitra ja Turun kaupunki.

Lisätiedot:

Keijo Koskinen
keijo.koskinen@utu.fi
+358 44 594 1659

Markku Wilenius
markku.wilenius@utu.fi
+358 50 592 9121