Turun kaupunki on kestävän ja kiertotaloutta tukevan liikkumisen edelläkävijä

Turku haluaa olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Liikenne ja liikkuminen ovat tärkeitä osa-alueita tavoitteen saavuttamiseksi. Kohti tätä tavoitetta on pyritään monin eri toimin.

Turun kaupunki julkaisi kesäkuussa ”Wiisaan sähköisen liikkumisen manifestin”, joka ottaa kantaa Turun ja koko Suomen liikkumisratkaisuihin ja liikenteen fossiilisista polttoaineista pois siirtymiseen. Manifestissa kannustetaan kehittämään entistä vahvemmin älykästä sähköistä liikennettä sekä suosimaan enemmän kävelyä ja pyöräilyä. Manifesti myös peräänkuuluttaa taloudellisia ohjauskeinoja edistämään sähköisten kulkuneuvojen hankintaa.

Osana hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tehtävää työtä Turku oli yhtenä kaupunkina mukana ÄSL (Älykäs Sähköinen Liikenne) -hankkeessa, jossa selvitettiin ja edistettiin sähköistä liikennettä ja sen mahdollisuuksia Turun seudulla. Hankkeen aikana muun muassa toteutettiin yli 20 sähköautojen latauspistettä Turkuun sekä laadittiin sähköautojen latauspisteverkoston yleissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään yleiset kriteerit ja ensisijaiset paikat tuleville latauspisteille.

Osana hanketta myös selvitettiin 150 kaupungin omistaman auton sähköistämispotentiaalia. Lähes 40 % autoista todettiin sellaisiksi, että ne voitaisiin korvata sähköautoilla. Kaupunkikonsernissa on tällä hetkellä käytössä noin kymmenen ladattavaa yhteiskäyttöautoa.

Turku on ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sähköistämässä kokonaisen bussilinjan, kun vuoden 2016 loppuun mennessä kaiken kaikkiaan kuusi sähköbussia ajaa sataman ja lentoaseman välillä liikennöivää linjaa 1. Turun seudun joukkoliikenne Föli on toiminut edistyksellisesti myös MaaS (Mobility as a Service) -palveluiden edistäjänä, sillä se on toteuttanut mobiililippujärjestelmänsä teknisesti siten, että myös MaaS -palveluiden tarjoajat voivat niitä käyttää. Föli olikin ensimmäinen liikennepalveluiden tarjoaja, jonka lippuja oli mahdollista ostaa MaaS -sovellus Tuupin kautta.

Syyskuussa Turun kaupunki, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa käynnisti Civitas Eccentric -hankkeen, jossa vahvistetaan kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Hankkeessa muun muassa edistetään joukkoliikenteen informaatio- ja maksujärjestelmien kehitystyötä sekä pilotoidaan biokaasun käyttöä. Olennaisena osana hankkeeseen kuuluu myös polkupyörien yhteiskäyttöpalveluiden kehittäminen Turun keskustassa sekä Kupittaalle luotava Liikkumispiste, joka tulee kokoamaan yhteen yhteiskäyttöpyörien ja -autojen lisäksi joukkoliikenteen.

Lisätiedot:

Wiisaan sähköisen liikkumisen manifesti

Älykäs Sähköinen Liikenne -hanke

Fölin ensimmäiset sähköbussit tulevat liikenteeseen

Tuup

Civitas Eccentric -hanke