Maansankarit Oy: Ravinteet kiertoon maatalousurakoinnin avulla

Koneasema Maansankarit Oy tekee maatalousurakointia Yläneeltä käsin, toimialueena koko Varsinais-Suomi. Yritystoiminnan keskiössä on lietteen ja kuivalannan levitys sekä erilaiset traktoriurakoinnit kuten rehun korjuu.

Lietteen ja/tai kuivalannan levitys pelloille on hyvä keino hyödyntää maataloudessa syntyviä ravinteita. Kasvi- ja eläintilojen eriytyessä syntyy eläintiloilla ylen määrin pelloilla hyödynnettävää eläinten lantaa ja kasvitiloilla ei lainkaan. Kasvitiloilla ei näin ollen ole asianmukaisia omia laitteistoja lannan tai lietteen kuljetukseen ja levitykseen. Maatalousurakointia hyödyntämällä liete ja lanta saadaan kulkeutumaan niitä tarvitseville pelloille ja maatalouden ravinteet tehokkaasti hyödynnettyä.

 Lisätiedot:

www.maansankarit.fi

info@maansankarit.fi
+358 50 5878 944