Puurakentaminen halutaan nousuun Lounais-Suomessa

Rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan ilmastopäästöistä. Yksi tapa hillitä kasvihuonekaasupäästöjen kasvua on käyttää rakennusmateriaalina yhä enemmän puuta. Jalostettu puuraaka-aine toimii hiilivarastona ja puutalot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat muista materiaaleista rakennetut talot. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Ilmastotavoitteiden lisäksi kotimaisesta puusta rakentaminen parantaa työllisyyttä ja aluetaloutta.

Puun käytöllä voidaan varastoida hiiltä, nostaa merkittävästi maakunnan puuraaka-aineen jalostusarvoa ja lisätä yrittäjätuloja ja työpaikkoja.  Puurakentaminen on tunnustettu yhdeksi keskeisimmistä mahdollisuuksista lisätä puun käyttöä. Puurakentaminen onkin Suomessa kasvussa ja suurimmat kasvuodotukset puun käytön lisäämisessä ovat julkinen rakentaminen, kerrostalorakentaminen, hallirakentaminen ja infrarakentaminen. Lounais-Suomessa puurakentamisen kasvu ei kuitenkaan ole näkynyt vielä laajasti: Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa puurakentamisen toteutuksessa olevat tai valmistuneet julkiset ja kerrostalokohteet ovat harvassa.

Puurakentamisen lisääntyminen avaa jatkossa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia alueen puutuotealan yrityksille ja puun jatkojalostajille. Toimintansa tueksi yritykset kuitenkin tarvitsevat lisätietoa ja osaamista mm. puurakentamiseen liittyvistä säädöksistä, digitaalisten palvelujen ja markkinoinnin mahdollisuuksista sekä puutuotteiden hiilijalanjäljestä ja ympäristöviestinnästä. Mikäli yritysten osaamista ei aktiivisesti lisätä ja päivitetä, jäävät pienet maaseudun yritykset helposti kehityksestä syrjään.

Suomen metsäkeskuksen, Tampereen yliopiston, Prizztech Oy:n ja Kaarinan Kehitys Oy:n toteuttaman Lounais-Suomi rakentuu puusta -hankkeen pääkohderyhminä ovat puutuotealan pienyritykset ja puun jatkojalostajat. Hankkeella edistetään ja lisätään puurakentamista Lounais-Suomessa. Puurakentamisen kysyntää ja tarjontaa pyritään lisäämään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että Lounais-Suomessa voidaan hyödyntää yhä enemmän oman maakunnan puutavaraa ja tuotantoa sekä vahvistaa tätä kautta aluetaloutta. Alueen puutuotealan pienyrityksiä ja puun jatkojalostajia tuodaan yhteen aktiiviseen yhteistyöhön puurakentamisen lisäämiseksi. Hyviä esimerkkejä ja näkemyksiä haetaan muualta Suomesta ja kansainvälisesti opinto- ja tutustumisretkien kautta.

Lisätiedot

Lounais-Suomi rakentuu puusta -hankesivu