Keraaminen purkujäte tehokkaammin kiertoon

Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja keramiikkajätteen hyötykäyttö on vähäistä. Keraamisia materiaaleja menee purkukohteissa usein sekalaiseen purkujätteeseen, jonka hinta on purku-urakoitsijoille kalliimpi kuin erilliskerätyn jätteen.

Syksyllä 2021 Varsinais-Suomessa käynnistyi hanke, jonka erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen keraamiselle jätteelle. KERPUR-hankkeen tavoite on tukea systeemistä muutosta lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta yrityksissä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa sekä siten tukea hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista.

Keraamisten jätteiden kierrättämistä pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa kehitetään purkukohteista saatavan keramiikkajätteen keräystä, esikäsittelyä ja uudelleen käyttöä. Tavoitteena on myös osoittaa korkeamman jalostusasteen ja -arvon uudelleenkäyttöä keramiikkajätteelle ja tukea yrityksiä siirtymään pilottikokeiluista kohti laajamittaisempaa hyödyntämistä.

Aikavälillä 1.9.2021 – 31.8.2023 toteutettavaa hanketta koordinoi Turku Science Park Oy. Muita toteuttajia ovat Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätiedot

Olof Malmström, erityisasiantuntija, Turku Science Park
etunimi.sukunimi@turkubusinessregion.com