Webinaarisarja tekstiiliteollisuudesta syventää toimialan nykytilaa ja tulevaisuutta

Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Kehitystyö on käynnistynyt aikanaan Turun ammattikorkeakoulun pilottihankkeesta ja työ jatkuu nykyisin valtakunnallisena yhteistyönä, jossa vahvoina vetureina ovat edelleen Turun ammattikorkeakoulu sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Verkosto on julkaissut kevään 2018 aikana VTT:n johdolla webinaarisarjaa, jonka tarkoitus on nostaa tietoisuuteen ja jakaa kokemuksia ajankohtaisista teemoista ja teknologioista, jotka muuttavat suomalaista tekstiiliteollisuutta. Tutustu webinaarien osiin alla olevista linkeistä:

Miten digitaalisuus mullistaa tekstiilialan? Digitaalisuus muuttaa kaikkia teollisuuden aloja sekä kuluttajien käyttäytymistä. Lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia on tulossa tekstiili-, vaate- ja muotialalle muun muassa 3D-mallintamisen, data-analyysin ja tuotteiden kustomointimahdollisuuksien ansiosta.

Lohkoketjut – mitä ne ovat ja miten ne voivat muuttaa tekstiiliteollisuutta? Lohkoketjuteknologia on innovaatio, jolla on mahdollisuus mullistaa liiketoiminnan perusmekanismeja. Finanssipuolelta alkanut disruptio leviää nyt laajasti ja nopeasti muillekin teollisuudenaloille.

Avoimesta datasta hyötyä kiertotalouden yrityksille – esimerkkejä Suomesta ja maailmalta
Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille ja yksityishenkilöille kertynyttä julkista digitaalista tietoa, joka avataan organisaation ulkopuolelle vapaasti hyödynnettäväksi. Avoin data avaa uusia mahdollisuuksia myös kiertotalouden yrityksille.

Ennakoiden kohti onnistunutta tekstiilien kiertotaloutta
Tekstiilien kiertotalous avaa merkittäviä mahdollisuuksia ekologisen kestävyyden, yhteiskunnan ja liiketoiminnankin edistämiselle. Näiden mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen kuitenkin edellyttää, että tunnistetaan ja hallitaan toimintaan liittyvät haasteet sekä osataan hyödyntää vahvuuksia.

Eettiset kysymykset ja yritysvastuu tekstiiliteollisuudessa
Tekstiiliteollisuuden tuotanto- ja hankintaketjut levittäytyvät globaalissa maailmassa yleensä sinne, missä on halvinta.

Tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen termit ja hallinnolliset menettelyt
Tekstiilijätteiden kierrätys on otettu huomioon uudistuvassa EU:n jätedirektiivin tavoitteissa.

Mitä riskienhallinnan näkökulma tarkoittaa tuotesuunnittelussa
Nyrkkisäännön mukaan tuotesuunnittelussa lyödään lukkoon 80% tuotteen kustannuksista. Tuotesuunnittelu on ratkaiseva lähtökohta tuotteen myynnin onnistumiselle. Riskienhallinta on toimintaa, jonka tarkoitus on varmistaa onnistuminen. Kierrätyksen näkökulma tuo lisää mahdollisuuksia, mutta myös lisää hallittavia riskejä tuotesuunnitteluun.

Tekstiilejä koskeva toimintaympäristö ja lainsäädäntö
Tekstiili- ja muotialalla kiertotalouskäytännöt kehittyvät vauhdilla niin Suomessa kuin maailmalla. Kierrätyksen ja materiaalien hyödyntämisen lisäksi tuotteisiin liittyvät palvelut mahdollistavat uudenlaiset liiketoiminta- ja ansaintamallit. Tässä webinaarissa kuulet, miten tekstiilien kierrätystä edistetään muualla, miten palveluiden kehittyminen nähdään maailmalla ja miten jatkuvasti kiristyvät vaatimukset vaikuttavat alan toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Telaketjun webinaarisarja