Tekstiilien kiertotaloutta edistetään Varsinais-Suomessa

Poistotekstiilien kiertoon saaminen vaatii uusia ratkaisuja niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Varsinais-Suomessa ongelmaan ollaan paneuduttu jo päättyneessä Turun AMK:n vetämässä Tekstiili 2.0 -pilottihankkeessa ja työtä jatketaan nyt poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjussa.

Tavoitteena on edistää tekstiilijätteen ja muun poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan panostuksia sekä keräykseen ja lajitteluun että lajitellun materiaalin jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen. Kehittämistyössä on mukana niin poistotekstiilin jalostajia, lopputuotetta hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automaatista lajittelua kehittäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, korkeakouluja, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaikki Suomen jätelaitokset. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on rakentaa koko maan kattava poistotekstiilin käsittelyjärjestelmä, joka on kuluttajalle yksinkertainen, luo työllisyyttä, nostaa tekstiilin arvostusta ja tuo uusia avauksia suomalaiselle teollisuudelle.

Kokonaisuutta koordinoivat Lounais-Suomen Jätehuolto ja VTT. Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa ketjun alkupään kehityksestä kuten keräyksestä ja lajittelusta. VTT:n koordinoimana kehitetään poistotekstiilien tuotekehitystä ja tuetaan hyödyntäjäyrityksiä muun muassa kehittämällä tekstiilien tunnistusteknologiaa ja materiaalien laatukriteeristöä. Suomen jätelaitokset yhteistyössä jätelaitosyhdistyksen kanssa selvittävät poistotekstiilien jalostuslaitoksen toteuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää: www.telaketju.fi, www.poistotekstiili.fi

Lisätiedot:

Sini Ilmonen, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
sini.ilmonen@lsjh.fi

Pirjo Heikkilä, VTT
pirjo.heikkila@vtt.fi

Henna Knuutila, Turun ammattikorkeakoulu
henna.knuutila@turkuamk.fi