Kierrätysmuoveista uutta liiketoimintaa 3D-tulostuksella

3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Kehittymisen tueksi tarvitaan uutta tutkimusta kierrätysmuovien hyödynnettävyydestä 3D‐tulostusmateriaalina sekä siitä millaisia liiketoimintamahdollisuuksia teemaan liittyy. Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio (Kierrätys 3D) on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätiedot:

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio -projekti

Jenni Suominen, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
jenni.suominen@turkuamk.fi
+358 40 355 0936