Kemianteollisuuden sivuvirroille kehitetään sopivia analyysimenetelmiä

Kemianteollisuuden kiertotalous vaatii toteuttajilta erinomaista kemiantekniikan ja analyysitekniikan osaamista. Aluealla toimii useita kemianteollisuuden pk-yrityksiä, jotka kaipaavat asiantuntija-apua, kun selvitellään, mitä teollisuuden sivuvirrat sisältävät ja kuinka eri ainesosat mahdollisesti reagoivat kemiallisesti keskenään. Lisäksi sivuvirrat ovat hankalia analysoida, sillä niiden koostumus vaihtelee pahimmillaan näyte-erittäin.

SmartResearch-hankkeessa Turun AMK auttaa pk-yrityksiä kehittämällä kierrätysraaka-ainevirroille sopivia analyysimenetelmiä yhdessä Åbo Akademin ja Oulun yliopiston kanssa.

Lisätiedot:

SmartResearch-projekti

Liisa Lehtinen, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
liisa.lehtinen@turkuamk.fi
+358 50 598 5739