Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä

Lähiruoan arvoketjuosien toimivuutta edistetään ja lisätään lähiruoan tunnettuutta Brahean Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hankkeessa. Tavoitteena on edistää HoReCa-tukkukaupan ja suurkeittiöiden sekä paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä sekä viestiä paikallisruoan arvoista, taloudellisesta merkittävyydestä ja toimialasta.

Viestinnän keskeisenä välineenä on aitojamakuja.fi -sivusto, jota kehitetään keskeisten tahojen tarpeiden pohjalta unohtamatta rinnakkaisia toimialoja, kuten matkailualan toimijoita ja sitä kautta ruokapalveluita.

Hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä hyötyvät elintarvikealan yritykset ja tuottajat, HoReCa-tukkutoimijat, yksityiset ja julkiset ruokapalvelut erityisesti suurkeittiöt. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kuluttajat saadessaan tietoutta paikallisruoasta.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot:

www.aitojamakuja.fi

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke

Päivi Töyli, projektipäällikkö
paivi.toyli@utu.fi