Smart Chemistry Park on kemian alan kiihdyttämö

Vuoden 2015 alussa Raisio Oyj:n tehdasalueella aloitti toimintansa Smart Chemistry Park (SCP), kemian alan kasvuyritysten kiihdyttämö. Smart Chemistry Parkissa toimivat pk-yritykset jalostavat biomassoja, kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille. Smart Chemistry Parkin yritykset ovat edelläkävijöitä omilla liiketoimintasektoreillaan.

Smart Chemistry Parkin yritysten ydinosaaminen on kemia ja sen eri osa-alueet. Erityisosaamisellaan yritykset tarjoavat tuotteita tai teknologiaosaamista laajalle teollisuussektorille, esimerkiksi rakennus-, metalli-, energia-, paperi-, pakkaus- ja life science -aloille. Yrityspuiston verkosto sisältää myös konsultoivia yrityksiä, joiden osaaminen täydentää arvoketjua muu muassa kemikaaliturvallisuuteen sekä immateriaalioikeuksiin liittyvillä palveluilla.

Smart Chemistry Park onnistui jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana keräämään saman katon alle 11 kemian alan yritystä. Lisäksi noin 30 kasvuyritystä tekee tiivistä yhteistyötä keskittymän kanssa, ja jopa sadat alan toimijat kuuluvat toiminnan ympärille syntyneeseen sidosryhmäverkostoon.

Lisätiedot:

Linda Fröberg-Niemi, Business Development Manager, Chemical Industry and Cleantech
linda.froberg-niemi@turkusciencepark.com
+358 50 587 3441